a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас поводом Међународног дана поноса да су ЛГБТИ особе и даље изложене злостављању, вербалном и физичком насиљу и поручио да Србија мора обезбедити услове у којима би се припадници те популације осећали равноправним члановима друштва.

Правно уређење истополне заједнице и последицa прилагођавања пола и родног идентитета, едукација о положају и правима ЛГБТИ особа, активности усмерене на разбијање предрасуда и стереотипа и развијање услуга подршке, предуслов су за системско унапређење положаја ЛГБТИ популације у Србији, указао је Пашалић.

„Очекујем да ће усвојени Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације и Закон о родној равноправности омогућити већи степен заштите ЛГБТИ особа, а будућим изменама Кривичног законика би требало кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације третирати као дела расизма и нетолеранције“, навео је Зоран Пашалић.