a

Превенција тортуре и борба против суровог, нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања нису само питања испуњења међународних обавеза Србије, већ гарантујући физички и психички интегритет и достојанство сваког грађанина, чувамо достојанство свих нас, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре.

Пашалић је нагласио да у спречавању тортуре и заштити права лица лишена слободе која се налазе у установама затвореног типа посебан значај имају посете превентивног карактера и контроле начина поступања према њима, као и спровођење ефикасних истрага о свим наводима о евентуалном злостављању и извесност кажњавања починилаца. У Србији постоји тенденција унапређења заштите права лица лишених слободе, као и спречавања тортуре и других облика злостављања, додао је он.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре у првој половини ове године обавио је 43 посете местима на којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и на основу обављених посета упутио преко 60 препорука посећеним установама и ресорним министарствима ради унапређења материјалних услова у којима она бораве, као и унапређења здравствене заштите и третмана. Један од предуслова за побољшање положаја лица лишених слободе у Републици Србији је спровођење континуираних обука полицијских службеника о људским правима и поступању у складу са важећим прописима и стандардима, указао је Зоран Пашалић.