a

b_300_0_16777215_00_images_20220623StariLec.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у сарадњи са Покрајинским Заштитником грађана – Омбудсманом и Комитетом правника за људска права (YUCОМ), обавио је 27. априла 2022. године редовну, најављену посету Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу. У тиму НПМ био је и лекар, специјалиста психијатрије.

Посета је обављена у циљу праћења поступања према особама са менталним инвалидитетом у установама социјалне заштите домског типа. Током посете, НПМ је обавио разговоре са управом установе и представницима служби у истој, извршен је увид у релевантну документацију, обилазак установе и обављени су ненадзирани разговори са појединим корисницима.

Професионално поступање управе установе и представника служби током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.