a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 14. јуна 2022. године Окружни затвор у Краљеву. Посета је била ненајављена и обављена у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Поред запослених у Заштитнику грађана, у тиму НПМ био је и лекар специјалиста психијатрије.

Од заводских службеника, чланови тима НПМ добили су потребне информације о поступању према лицима у самици и током издвајања. Извршен је увид у релевантну документацију. НПМ је обишао и просторије намењене за извршење ових мера.

НПМ је обавио ненадзирани разговор са осуђеним лицем које се у тренутку посете налазило на издвајању, док није било осуђених лица која су у претходном периоду била на извршењу дисциплинске мере упућивања у самицу.

Професионално поступање руководства и заводских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.