a

b_300_0_16777215_00_images_2022OB_Novi_Pazar1.jpeg

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), остварујући законом утврђене надлежности, посетио је 13. јуна 2022. године Општу болницу у Новом Пазару, у циљу сагледавања актуелног стања у погледу поступања према психијатријским пацијентима лишеним слободе.

Посета је била редовна и најављена, по Плану посета НПМ за 2022. годину. Тим за посету чинили су представница Заштитника грађана и ангажовани експерт – лекарка специјалиста психијатрије.

b_300_0_16777215_00_images_20220617OZNPazar2.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Током посете обављен је разговор са лекаром - психијатром запосленим у Општој болници у Новом Пазару, који је тиму НПМ пружио све тражене информације у вези са пружањем психијатријске здравствене заштите у оквиру консултативно специјалистичке службе те болнице и обавестио НПМ да се током текуће године очекује започињање изградње зграде за потребе хоспиталног лечења психијатријских пацијената, када ће у оквиру болнице бити формирано психијатријско одељење.

Актуелно, с обзиром на то да у Општој болници у Новом Пазару нема могућности за стационарним лечењем особа са менталним сметњама, пацијенти се у хитним случајевима, због потребе за хоспиталним лечењем, упућују у болнице у Краљеву и Крагујевцу, па и у Клинику „Др Лаза Лазаревић“ у Београду и Специјалну болницу за психијатријске болести у Ковину, уколико су ту раније лечени.