a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 13. јуна 2022. године ненајављену, ноћну посету седишту ПУ Нови Пазар.

b_300_0_16777215_00_images_20220617PUNPazar.jpeg
Фото: Заштитник грађана

НПМ се током посете посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, као и праву да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу. У оквиру тог методолошког приступа значајан сегмент остваривања права је и информисање доведених и задржаних лица о својим правима, о чему је посебно било речи у разговору са полицијским службеницима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторију за задржавање како би проверио да ли је иста у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Чланови тима су раније тог дана посетили Окружни затвор у Новом Пазару, где су разговарали са притвореницима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења и пажњу посветили начину обављања лекарског прегледа по пријему у завод. С обзиром на то да се у просторијама у ОЗ Нови Пазар обавља задржавање до 48 часова по Законику о кривичном поступку, НПМ је обавио ненадзирани разговор са лицем које се у тренутку посете налазило на задржавању.

Професионално поступање свих полицијских и заводских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.