a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадником из Националног механизма за превенцију тортуре учествовала је 7. јуна 2022. године на састанку са представницима Европске агенције за граничну и обалску стражу (Frontex). На састанку је указано на најзначајније активности НПМ-а које се односе на праћење поступања према мигрантима на границама, као и на вршење надзора над поступцима принудних удаљења странаца. Представљени су најважнији налази из посета и надзора, начин на који НПМ обавља надзор над поступком принудног удаљења странаца, упућене препоруке, досадашња унапређења и разговарало се о даљим активностима у тој области и сарадњи са Заштитником грађана.

Ово је прва посета (мисија) Канцеларије за основна права (FRO) Републици Србији која ће се обавити у периоду од 6. до 16. јуна 2022. године, а током које су планирани састанци са представницима надлежних органа, односно институција, УНХЦР и организација цивилног друштва, а све у циљу размене информација о поступању према мигрантима на граници, као и непосредног мониторинга у деловима наше земље у којима Frontex делује.