a

Након примљеног изјашњења Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Заштитник грађана ће у склопу испитног поступка који је покренуо над радом тог факултета, у просторијама факултета обавити непосредан увид у поступање установе поводом пријава студената за потенцијално полно узнемиравање од стране запослених.

Том приликом Стручна служба Заштитника грађана обавиће консултативни разговор са управом, а по потреби и са повереником за равноправност при факултету.

Тренутно Заштитник грађана проверава да ли су сви факултети именовали поверенике за равноправност при универзитетима који имају усвојен Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања. Поред државних, провера ће се односити и на приватне факултете.