a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 6. јуна 2022. године Казнено-поправни завод у Пожаревцу. Посета је била ненајављена и обављена у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Тим НПМ-а је обавио ненадзиране разговоре са појединим осуђеним лицима и извршио увид у релевантну документацију. Кључни налази из посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима посвећене наведеној теми.

Професионално поступање руководства и заводских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.