a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је у оквиру редовне активности „Отворена врата“ данас лично разговарао са грађанима који су га упознали са проблемима које имају у остваривању њихових права пред органима јавне власти. Притужби је било првенствено на рад Фонда ПИО, ЕПС-а, локалне самоуправе.

Праксу личних разговора са грађанима из целе Србије Пашалић је увео доласком на чело институције 2017. године и од тада траје у континуитету. Привремено је само била прекинута током пандемије коронавируса.