a

b_300_0_16777215_00_images_20220530Pozarevac.jpegЗаменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадницом из Стручне службе Заштитника грађана учествовала је 24. маја 2022. године у Пожаревцу и 25. маја 2022. године у Новом Саду на обукама запослених у установама социјалне заштите о стандардима Савета Европе, током које је запосленима у Дому за децу и лица ометена у развоју „др Никола Шуменковић“ из Стамнице, установи за одрасле и старије у Великом Поповцу и Дому за лица ометена у менталном развоју у Старој Моравици, између осталог представљен рад и мандат Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и препоруке НПМ-а у вези са посетама установама социјалне заштите домског типа.

b_300_0_16777215_00_images_20220601NoviSad.jpegОбука је организована од стране Савета Европе, у оквиру пројекта „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, фаза II. Поред заменице заштитника грађана и запослене у Стручној служби Заштитника грађана, предавачи на предметној обуци биле су и консултанткиње Савета Европе проф. др Ивана Крстић Давинић и др Марта Сјеничић.

Учесници обуке имали су прилику да се упознају са општим стандардима Савета Европе у вези са заштитом права лица смештених у установе социјалне заштите, усклађености домаћих прописа са стандардима Савета Европе, препорукама Европског комитета против мучења (ЦПТ) након посете Републици Србији 2021. године, мандатом и методологијом рада НПМ Заштитника грађана и најзначајнијим препорукама НПМ упућеним посећеним установама социјалне заштите и надлежном министарству.