a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 27. маја 2022. године обавио надзор над принудним удаљењем тројице држављана Исламске Републике Авганистан. Они су неколико дана провели у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Гранични прелаз Градина - Калотина и предати бугарским властима.

НПМ је у прихватилишту од полицијских службеника прибавио податке о поступању према странцима, извршен је увид у документацију која се о њима води и обавио ненадзиране разговоре са странцима. Такође, надзиран је отпуст из прихватилишта, укрцавање у службено возило, транспорт од Падинске Скеле до граничног прелаза и предаја страним властима.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је, као и до сада, била веома професионална.