a

Положај радника у Србији далеко је од задовољавајућег упркос томе што Устав Републике Србије и њени закони гарантују права из области радних односа у складу са највишим стандардима. Висок степен незапослености, рад „на црно“, угрожено право на коришћење годишњих одмора и боловања само су неки од ситуација који показују да се права радника у Србији крше и да нису довољно заштићена. Концепт достојанственог рада мора добити заслужено место, поручио је поводом Међународног празника рада заштитник грађана Зоран Пашалић.

У претходној години Заштитнику грађана најчешће су се притуживали грађани због злостављања на раду, отказа уговора о раду, неисплаћивања зарада, неуплаћивања доприноса за социјално осигурање. Заштитник грађана је у поступцима контроле рада јавне управе дошао до закључка да налагање мера и изрицање санкција од стране Инспектората за рад и Пореске управе према послодавцима често је неделотворно и нецелисходно. Радници у великом броју случајева немају адекватне механизме за заштиту својих права из радног односа, посебно у ситуацијама када се ради о радницима предузећа у стечају, као и онима којима су блокирани рачуни.

Последњи подаци истраживања показују да радници у Србији имају најдуже радно време у Европи, и даље се због немара послодаваца дешавају озбиљне повреде на раду. Закон о раду гарантује одређена права запосленима, али послодавац и даље има простор да поставља услове рада, да брани или отежава синдикално организовање, а са друге стране запослени су приморани да пристану на експлоатацију како би задржали посао и обезбедили својој породици егзистенцију.

Запошљавање, право на стручно усавршавање, сигурност и безбедност на раду, изједначавање положаја жена и мушкараца на тржишту рада, и не мање важно право на рад рањивих група морају бити приоритети државе у унапређењу области рада. Са друге стране потребно је да надлежни органи успоставе ефикасну сарадњу и размену информација, као и да предузимају све мере према послодавцима који крше права запослених, истакао је Зоран Пашалић.