a

b_300_0_16777215_00_images_29042022KPZValjevo.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 28. априла 2022. године Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву. Посета је била ненајављена и обављена у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Тим НПМ-а је обавио ненадзиране разговоре са осуђеним лицима која су се налазила на извршењу дисциплинске мере или посебне мере и извршио увид у релевантну документацију. Чланови тима су од заводских службеника добили потребне информације о поступању према лицима у самици, а обишли су и павиљон, односно просторије намењене за извршење тих мера.

Сарадња са руководством и свим запосленима у заводу је била добра и конструктивна.