a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић рекла је да заштита и унапређење права детета представљају једну од најважнијих области рада ове независне државне институције и истакла значај учешћа деце и младих у раду надлежних органа, посебно при указивању на проблеме са којима се сусрећу у свакодневном животу.

„Заштитник грађана је новим Законом о Заштитнику грађана добио надлежност посебног тела за заштиту права детета што сматрамо потврдом стручности и ефикасности рада ове институције на заштити и унапређењу права једне од најрањивијих категорија становништва“, рекла је Стојановић на међународној конференцији „Глобално грађанство за људска права“ у Врњачкој Бањи.

Стојановић је подсетила да је Заштитник грађана први државни орган у Републици Србији који је у свој рад укључио децу и младе и то кроз Панел младих саветника Заштитника грађана у чијем раду учествују деца и млади из целе земље.

„Многи грађани током живота немају потребу да се за заштиту својих права обраћају судовима, али се зато са радом јавне управе сусрећу од рођења па до смрти, кроз упис у матичне књиге, школовање, легализацију објеката или остваривање права на пензију. У свим овим контактима је веома важна улога Заштитника грађана уколико не могу да остваре неко своје право“, рекла је Стојановић.

Заменица Заштитника грађана је, на конференцији коју је организовало удружење „IUVENTA“ из Шапца, навела да је ова независна државна институција у 2021. години добила 16.000 притужби грађана и да је од тог броја успешно окончала 87 одсто предмета.