a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 28. марта 2022. године тематску посету Казнено-поправном заводу у Београду и Казнено-поправном заводу у Београду-Падинској Скели. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

b_300_0_16777215_00_images_20220329foto1.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Обе посете су биле ненајављене и обављене у циљу праћења поступања завода према лицима лишеним слободе која се налазе на извршењу дисциплинске мере упућивање у самицу или посебне мере усамљење, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе, њиховом положају и остваривању њихових права. Током посете, тим НПМ-а је обавио ненадзиране разговоре са појединим осуђеним лицима, извршен је увид релевантну документацију, као и обилазак просторија намењених за извршење наведених мера.

Кључни налази из обе посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима посвећене наведеној теми.

Професионално поступање руководства и запослених у заводу током трајања посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.