a

Народна скупшина Републике Србије усвојила је данас Закон о Заштитнику грађана којим се јача независност и унапређује ефикасност рада ове независне државне институције за заштиту људских права.

Заштитник грађана ће по овом закону, уз послове националног механизма за превенцију тортуре које обавља од 2011. године, обављати и послове националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом и послове националног известиоца у области трговине људима, а има и положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета.

У смислу ефикасности и унапређења права грађана, законом су прописани рокови за поступање Заштитника грађана, а грађани притужбу могу поднети најкасније у року од три године од извршене повреде права уместо у року од годину дана како је било предвиђено претходним законом о Заштитнику грађана.

Новим законом прописано је да дете које је навршило 10 година може самостално поднети притужбу Заштитнику грађана и да притужба детета не може бити одбачена. Новине у закону су самосталност Заштитника грађана у погледу постављања заменика и уређивања стручне службе и то што се заштитник грађана бира након јавног позива који расписује председник Народне скупштине на мандат од осам година без могућности реизбора.

Закон је израђен уз уважавање Венецијанских принципа заштите и унапређења институције омбудсмана као и на основу предлога и искуства у раду који су се јавили у досадашњој пракси Заштитника грађана.