a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 30. августа 2021. године Полицијску управу у Смедереву. НПМ је у извештају о посети навео утврђене пропусте у раду ПУ Смедерево, те дао препоруке за њихово отклањање у циљу заштите и унапређења права задржаних лица.

У одговорима органа НПМ је обавештен да поступајући по препорукама у ПУ Смедерево полицијски службеници ће у записник о задржавању уносити податке о обиласцима задржаних лица, као и да ће посебно евидентирати податке о приступу браниоцу и податке о обавештењу блиске особе. У Полицијској станици Велика Плана је ангажована хигијеничарка која ће одржавати просторију за задржавање, а обавештење о видео надзору над просторијом за задржавање је истакнуто на видно место унутар просторије.

НПМ је такође обавештен да су у просторији Дежурне службе ПС Велика Плана истакнуте препоруке НПМ са којима су упознати запослени, као и да се траже решења за инсталирање одговарајућег вештачког осветљења у просторији за задржавање у ПС Велика Плана, као и за обезбеђивање природног осветљења. У складу са раније упућеном препоруком замењен је уређај за снимање и тиме обезбеђено да се снимци видео надзора у ПС Велика Плана чувају у одговарајућем трајању (не краћем од 30 дана).