a

Заштитник грађана Зоран Пашалић данас је, у оквиру праксе „Отворених врата“ коју је увео 2017. године након доласка на чело ове институције, лично је разговарао са грађанима из целе Србије о проблемима које имају да остваре своја права у контакту са надлежним органима.

Грађани су се Заштитнику грађана данас највише притуживали на проблеме које имају у остваривању породичних и права из области имовинско-правних односа, на рад судова иако ова институција нема могућност контроле рада судова, као и на друга питања која им стварају препреке за остваривање Уставом и законом гарантованих права.

Пријем грађана у седишту Институције Заштитника грађана, који у континуитету траје већ више од четири године, био је привремено прекинут током ванредног стања уведеног због пандемије корона вируса у марту 2020. године, али је одмах након окончања те ситуације обновљена пракса личних сусрета и разговора Заштитника грађана са грађанима.