a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, посетио је 3. јуна 2021. године Универзитетски клинички центар Ниш - Клинику за психијатрију и Центар за заштиту менталног здравља, у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене након посете обављене 7. августа 2019. године. У извештајима о обављеним контролним посетама Клиници за психијатрију упућено је четири препоруке, а Центру за заштиту менталног здравља две препоруке.

У одговору о поступању по упућеним препорукама, УКЦ Ниш обавестио је Заштитника грађана да је, између осталог, спроведена обука запослених на Одељењу за дечју и адолесцентну психијатрију за ненасилно физичко спутавање, као и да се континуирана едукација средњег медицинског кадра планирана чим епидемиолошки услови то буду дозвољавали. У вези са препорукама које се односе на Клинику за психијатрију, УКЦ Ниш обавестио је Заштитника грађана да се у књигу евиденције фиксације одлажу копије индивидуалних листа за све пацијенте над којима је ова мера примењена, без обзира да ли су отпуштени са болничког лечења или не, као и да су предузете мере обуке здравствених радника за примену физичког спутавања и да у процесу физичког спутавања не учествују немедицинска лица.

У извештајима НПМ из обављених посета, подржане су активности усмерене на обезбеђивање одговарајућег већег простора за стационарно психијатријско лечење деце и адолесцената у Центру за заштиту менталног здравља, као и активности усмерене на обезбеђивање адекватне зграде за потребе Клинике за психијатрију у оквиру УКЦ Ниш.

Заштитника грађана у обављању послова НПМ наставиће и надаље да прати поступање УКЦ Ниш по препорукама које се односе на планирање и упошљавање недостајућег броја и стручног профила запослених и прибављање све прописане опреме за потребе Клинике за психијатрију.