a

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је 28. јануара 2022. године ненајављену посету Полицијској управи у Суботици.

Посетили смо седиште ПУ и полицијске станице Бачка Топола и Мали Иђош. Пре тога, у Окружном затвору у Суботици разговарали смо са притвореницима на околности поступања полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења.

Током ових посета смо пратили начин остваривања основних права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Обишли просторије за задржавање у седишту ПУ, како бисмо проверили да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима. Поред тога, у Окружном затвору посебну пажњу смо посветили начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у Завод. Сарадња је са свима била добра.