a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 2021. године обавио контролне посете у три касарне како би се уверио на који начин је поступљено по препорукама упућеним у извештају из 2020. године.

НПМ је похвалио све мере и активности које су касарне, Војска Србије и Министарство одбране предузели у циљу поступања по упућеним препорукама.

У Извештају о контролним посетама НПМ је упутио четири нове препоруке, те је обавештен од стране Министарства одбране да су надлежне команде Војске Србије у потпуности поступиле по њима и у целости отклониле уочене недостатке.

Поступајући по упућеним препорукама, у касарни „Александар Берић“ у Новом Саду су предузете мере на побољшању дотока свежег ваздуха и природне светлости у дисциплинској просторији и на видном месту унутар просторије је истакнут распоред дневних активности, а ажурирањем интерног упутства је обезбеђено да искључиво медицинско особље санкционисаном војнику даје терапију, као и да војници пре почетка извршења санкције на одговарајући начин буду упознати о могућности подношења притужбе Заштитнику грађана.