a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је октобра 2021. године обавио ненајављену ноћну посету Полицијској управи Бор-седиште и дневне посете ПС Неготин и СПИ Неготин. У Извештају о посети упућено је шест препорука у циљу унапређења права лица лишених слободе и поступања полицијских службеника.

Поступајући по препорукама НПМ-а, наведене организационе јединице ће лицима која су била на задржавању уручивати примерак записника о задржавању у који ће уносити податак о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе, као и податке о обиласцима задржаног лица које су реализовали током трајања задржавања.

Такође, поступајући по препорукама у ПС Неготин је обезбеђена приватност задржаног лица током коришћења мокрог чвора, а постављено је, на видном месту унутар просторије, као и на њеним улазним вратима, обавештење о видео надзору над просторијом за задржавање.