a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 19. августа 2021. године најављену посету Окружном затвору у Смедереву. У Извештају о посети упућено је десет препорука окружном затвору у циљу унапређења права лица лишена слободе и поступања заводских службеника.

Поступајући по препорукама НПМ-а, у ОЗ Смедерево ће се у сваком појединачном случају искључивања осуђеника из редовног издржавања казне доносити одговарајућа одлука у предвиђеној законској процедури. Даље, васпитачима је омогућено да чешће буду присутни и у контакту са осуђеним лицима ради остваривања индивидуалног циља и оцене крајње успешности реализације програма поступања. У извештајима Службе за обезбеђење о примени мера принуде детаљније ће бити образлагани разлози за примену мере и описиван начин њене примене.

У одговору ОЗ Смедерево достављеном НПМ-у стоји и да ће лекари детаљније описивати карактеристике уочених повреда, у извештаје уносити детаљније и конкретне наводе лица о начину њиховог настанка и давати мишљење о повезаности навода лица и објективно установљеног налаза. Лицима лишеним слободе ће се увек издавати потврде о предаји писмена. Управник ће поверљиве разговоре са лицима лишеним слободе која су то захтевала обављати у својој канцеларији, како би се обезбедила поверљивост разговора.

У циљу заштите од било каквог вида одмазде према лицима лишеним слободе или запосленима који су током посете разговарали са тимом НПМ-а, пренета је јасна наредба службеницима завода да ниједно лице или запослени не смеју трпети било какве санкције или друге негативне последице због давања информација НПМ-у.

НПМ је такође обавештен да ће завод предузимати мере у циљу стварања услова за радно ангажовање осуђених лица из затвореног одељења, а да не може да обезбеди радно ангажовање притворених лица, да се поступа по препоруци да се свим лицима лишеним слободе обезбеди боравак на свежем ваздуху од најмање два часа дневно, али да у појединим ситуацијама бројно стање лица тако нешто не дозвољава, као и да се предузимају одређене мере ради сврсисходнијег и лакшег начина остваривања права на подношење притужбе.