a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Институција Заштитника грађана обележила је данас десет година рада Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Прослава јубилеја организована је у Палати Србија у Београду, уз госте и представнике међународних организација, Покрајинског омбудсмана, организација цивилног сектора као и државних органа, са којима је НПМ остварио успешну сарадњу протекле деценије.

НПМ је успостављен 2011. године Законом о ратификацији опционог протокола уз Конвенцију Уједињених нација против тортуре. Законом о ратификацији Опционог протокола одређено је да Заштитник грађана обавља послове НПМ, као и да у обављању тих послова сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода.

НПМ је део активности Заштитника грађана на које се обраћа посебна пажња. Заштитник грађана са поносом може да истакне да је био иницијатор успостављања бројних мрежа, између осталог 2013. године Мреже НПМ земаља Југоисточне Европе, истакао је заштитник грађана мр Зоран Пашалић у свом уводном обраћању. Како је рекао, за протеклих десет година НПМ је много учинио на унапређењу заштите права лица лишених слобода и превенцији тортуре, али је указао и да су надлежни органи поступајући по препорукама НПМ предузели значајне активности да се стање унапреди.

Милица Ђорђевић, испред Канцеларије Савета Европе у Београду је рекла да је у последње две године видно унапређен рад НПМ-а и с тим у вези посебно истакла активности НПМ током трајања пандемије. Говорећи о сарадњи са НПМ-ом истакла је да је на њу највећи утисак оставио ентузијазам тима НПМ, који са не тако великим капацитетима постиже много, што се види и у броју обављених посета и у броју извештаја које су сачинили и препорука које су упутили.

Заменица заштитника грађана и руководилац НПМ-а др Наташа Тањевић навела је да је у протеклих десет година НПМ обавио близу 800 најављених и ненајављених посета и сачинио неколико стотина појединачних извештаја и девет годишњих извештаја, који садржe око три хиљаде препорука упућених државним органима. „Ова писана грађа, пажљиво бележена и документована, представља и својеврстан преглед положаја лица лишених слободе у току једне деценије и начину поступања државних органа и институција према њима“, рекла је Тањевић и изразила задовољство што је у великој мери поступљено по препорукама из извештаја које је НПМ упућивао након обављених посета.

Др Тањевић је истакла да је то допринело унапређењу поступања према лицима лишених слободе, унапређењу рада органа и свеукупно превенцији тортуре и других облика злостављања и да охрабрује чињеница да преовладава свест државних службеника који поступају према лицима лишеним слободе, као и њихових руководилаца, да је тортура недозвољено поступање.

b_300_0_16777215_00_images_20211228JubilejNPM2.jpegЗаменица Заштитника грађана додала је да су појединачни случајеви тортуре или злостављања увек могући, јер је тортура, као и свако друго злостављање, често условљена или подстакнута околностима конкретне ситуације и догађаја, али никада оправдана. „Наиме, забрана тортуре је апсолутна тако да ниједна околност, ситуација или подстицај исту не могу оправдати… Tреба имати у виду да сузбијање неадекватног поступања не подразумева само усвајање одговарајућих правних норми, већ и предузимање неопходних корака како би се обезбедила њихова примена, укључујући и благовремено прослеђивање информација о неадекватном поступању надлежним тужилачким и судским органима, као и вођење делотворних истрага о наводима о неадекватном поступању, а све са циљем „нулте толеранције“ за тортуру и грађења културе кажњивости, утврђивања индивидуалне одговорности и санкционисања извршилаца.“

„Борба против тортуре није само борба за жртве тортуре, већ и борба за достојанство свих нас, а право на достојанство по Уставу, међу одредбама о људским правима и слободама, стоји пре права на живот“, истакла је Тањевић, додајући да је обавеза свих нас да у свим ситуацијама поступамо као људи, јер не постоји ниједан изговор, ниједан интерес, општи или појединачни, који то сме да промени.

Др Тањевић се захвалила свим појединцима, организацијама цивилног друштва, међународним организацијама и државним органима са којима је Заштитник грађана сарађивао у претходних 10 година обављајући послове НПМ. „Нашим радом и активностима, као и обележавањем овог јубилеја, настојали смо да дамо допринос у изградњи друштва без тортуре у којем се поштује физички и психички интегритет и достојанство сваког грађанина, у свакој ситуацији, без изузетка и без обзира на околности.“

У оквиру обележавања јубилеја приказан је и кратак филм који су направили запослени у НПМ-у уз подршку учесника филма који долазе из цивилног сектора, државних органа и установа са којима је НПМ посебно успешно сарађивао протеклих десет година.