a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас, на Међународни дан људских права, да се људска права најефикасније и најпотпуније могу заштитити уважавањем посебности сваког друштва и његових историјских, културолошких и социјалних различитости.

„Ниједна одлука нити став не могу се преписати нити бити идентични у свакој појединачној ситуацији већ је поред особености сваког случаја потребно уважавати посебност сваког друштва, његове историјске, културолошке, социјалне различитости“, рекао је Пашалић на конференцији „Ефикасна примена Европске конвенције о људским правима са посебним освртом на извршење пресуда Европског суда за људска права“.

„На нама је да право прилагођавамо животу и потребама грађана и тако га тумачимо те тако треба посматрати, тумачити и разматрати и одлуке Европског суда за људска права“, рекао је Пашалић на конференцији коју је организовао Савет Европе и затим се критички осврнуо на неколико пресуда Европског суда за људска права.

Заштитник грађана је подсетио да Париски принципи обавезују све националне институције за заштиту људских права на  промовисање спровођења међународних инструмената за заштиту људских права и ратификованих уговора због чега те институције имају важну улогу у процесу извршења пресуда Европског суда за људска права.