a

Институција Заштитника грађана Републике Србије, као национална институција за људска права, имаће и наредних пет година највиши А статус који додељује Глобална алијанса националних институција за људска права (GANHRI) што ће допринети ефикаснијем раду и даљем јачању ове независне државне институције, изјавио је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

„Поткомитет за акредитацију GANHRI је, на основу свих стручних критеријума које смо испунили, одлучио да Институцију Заштитника грађана Републике Србије поново акредитује статусом А који има од 2010. године. Оваква одлука логичан је резултат стручног и ефикасног рада Заштитника грађана претходних година“, рекао је Пашалић.

Пашалић је навео да А статус омогућава Заштитнику грађана да, уз право гласа, активно учествује у раду регионалних и међународних мрежа институција за заштиту људских права, и обезбеђује Заштитнику грађана посебно право обраћања на седницама Савета за људска права Уједињених нација.

„Иако немам овлашћења да поступам ван Републике Србије, увек ћу користити ово право обраћања у Савету за људска права УН као и билатералне споразуме које сам иницирао са омбудсманима 17 земаља да заштитим права наших грађана на територији других држава, што сам више пута и чинио у појединачним контактима са омбудсманима или у међународним мрежама омбудсмана“, навео је Пашалић.

„Потврђивање А статуса институције Заштитника грађана уклапа се са позитивном оценом коју је Европска комисија дала развоју Републике Србије. Грађани Србије ће јачањем институције и ауторитета Заштитника грађана, у шта убрајам и потврђивање А статуса, на бржи и ефикаснији начин моћи да решавају проблеме које имају у свакодневном животу и у контактима са надлежним органима“, рекао је Пашалић.

Пашалић је навео да ће А статус, као и нови Закон о Заштитнику грађана, допринети још већој ефикасности и независности ове институције, као и учвршћивању поверења грађана Републике Србије у ову институцију.

Институција Заштитника грађана Републике Србије први пут је акредитована 2010. године од стране GANHRI као национална институција за људска права у највишем А статусу. Провера статуса врши се периодично на сваких пет година за све чланице GANHRI, подсетио је Пашалић.

Заштитник грађана Републике Србије је, поред GANHRI, члан још 12 међународних мрежа које окупљају националне омбудсмане и сличне независне институције готово свих држава света, и иницијатор и члан неформалне Балканске мреже омбудсмана. Статуси А и Б које додељује GANHRI означавају степен усаглашености рада националних институција за људска права са Париским принципима.