a

Заштитник грађана је једна од 18 јавних институција које су данас са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и пет државних универзитета потписале споразум о пружању подршке високошколским установама у образовном процесу, којим ће студентима завршних година факултета бити омогућено да у пракси примене теоријска знања која су стекли.

Почетком новембра биће организован први он-лине Сајам студентске стручне праксе, током којег ће око 400 студената моћи да се за своју стручну праксу.

Споразум је потписан са државним универзитетима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и у Новом Пазару.

Поред Заштитника грађана, овај споразум су потписали Народна скупштина Републике Србије, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство спољних послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Споразум су још потписали Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереница за заштиту равноправности, Национална академија за јавну управу, Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, градови Београд, Ниш, Крагујевац, Нови Пазар и Суботица.