a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 8. октобра 2021. године обавио надзор над принудним удаљењем држављанина Републике Турске. Он је неколико дана провео у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле је спроведен на Аеродром „Никола Тесла“ Београд и летом се вратио у матичну земљу.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцу, извршен је увид у документацију која се о њему водила у Прихватилишту и обављен ненадзиран разговор са њим. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило. Странац није имао примедби на поступање полицијских службеника према њему, нити је изнео околности које би указивале на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у земљу порекла.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома професионална.