a

Заштитник грађана је поводом информација у медијима да је у приватном дому за смештај одраслих и старијих у Неготину који нема лиценцу за рад један корисник извршио самоубиство, од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања затражио информације о овом случају.

Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да га у року од 15 дана обавести о свим чињеницама овог случаја, и активностима које је евентуално предузимало у претходном периоду, а посебно да ли је тачно да овај приватни дом нема лиценцу за домски смештај старих лица већ да је регистрован као предузетник који се бави пружањем услуга осталог смештаја.

Ресорно министарство треба да обавести Заштитника грађана и да ли је контролисало рад овог дома у Неготину у претходном периоду у погледу безбедности корисника његових услуга и услова смештаја и какви су били резултати тих контрола, као и да ли ће у овом случају извршити контролу рада дома.