a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да пензионер из Сомбора више од две године живи без струје која му је искључена због погрешно обрачунатог дуга, што је утврдио и судски вештак, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд , огранак „ЕПС Снабдевање“.

Заштитник грађана је из медија дошао и до информација да је у судском поступку који се води пред Основним судом у Сомбору судски вештак поднео налаз и мишљење којим је установљено да је у спорном периоду пензионер могао потрошити електричну енергију у много мањој вредности, али да му ни након тога није обновљена испорука струје иако је то више пута захтевао.

Од ЕПС-а, Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести када је пензионеру из Сомбора обустављена испорука електричне енергије и колико је износио његов дуг за испоручену струју у моменту обуставе.

Заштитник грађана даље од ЕПС-а тражи одговоре да ли су тачни наводи да је судски вештак у поступку који се води пред Основним судом у Сомбору поднео налаз да је вредност утрошене електричне енергије знатно нижа и када је то учинио, као и да ли је након тога „Електропривреда Србије“ Београд предузимала било какве радње у циљу настављања испоруке електричне енергије у овом случају.