a

b_300_0_16777215_00_images_2020_Prajd.jpegУ нормативном смислу видљиви су помаци на унапређењу положаја ЛГБТИ популације у Србији, али су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшало остваривање права те заједнице, поготово у мањим срединама. Припадници ЛГБТИ заједнице су и даље веома често изложени дискриминацији, насиљу, предрасудама и стереотипима услед чега се често суочавају са нападима, претњама и говором мржње и другим тешким кршењима права у различитим сферама живота. Посебно забрињава висок степен нетолеранције младих према њима, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Параде поноса у Београду. Учествовањем у данашњој шетњи представници Институције Заштитника грађана пружили су подршку захтевима за побољшање положаја ЛГБТИ популације у Србији.

Заштитник грађана је недавно упутио мишљење Комисији за лекове РФЗО и Управном одбору РФЗО указујући на неопходност обезбеђивања одговарајуће хормонске терапије транс женама. На жалост, и поред више пута упућених препорука институције, још увек нису правно уређене истополне заједнице нити последице прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, те је 2020. године препоручио Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог да што пре изради нацрте закона којима би ови недостаци били отклоњени. Министарство је израдило Нацрт закона о истополним заједницама, али тај закон још увек није усвојен, као ни закон којим се уређују правне последице прилагођавања пола и родног идентитета, навео је Пашалић.

У складу са мишљењем Заштитника грађана Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године препознаје ЛГБТИ децу као децу из осетљивих група која су у ризику од насиља због своје сексуалне оријентације и родног идентитета. Међутим, супротно сугестијама Заштитника грађана, стратегијом није предвиђен довољан број активности посвећен заштити и унапређивању положаја ЛГБТИ деце, додао је Пашалић.

У оквиру пројекта Савета Европе ,,Промоција различитости и равноправности“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније, Заштитник грађана и Асоцијација „Дуга“ током 2020. и 2021. године спроводе обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе посвећене укључивању ЛГБТИ особа у локалне акционе планове. Обука је један од првих корака у реализацији од 2017. године више пута поновљене препоруке Заштитника грађана органима јединица локалне самоуправе да у локалне акционе планове експлицитно укључе ЛГБТИ особе и пропишу мере за унапређивање положаја те заједнице.