a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 17. јуна 2021. године ненајављену посету Полицијској управи Нови Пазар – седиште ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима и поштовања њихових основних права.

У Извештају о посети ПУ Нови Пазар НПМ је похвалио праксу да полицијски службеници по правилу не присуствују лекарским прегледима, ни у здравственој установи, ни током обављања лекарског прегледа у просторији полицијске станице, осим у ситуацијама када то лекар затражи из безбедносних разлога. Присуство лекарском прегледу задржаних лица полицијски службеници евидентирају у службеној белешци, уз податак да је то учињено на захтев лекара, те да су се службеници налазили на удаљености која омогућава поверљив разговор између лица и лекара.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да је Извештај о посети достављен свим линијама рада које примењују меру задржавања, како би се обезбедило поступање по препоруци да се у записник о задржавању уноси податак о времену када је члан породице или друго блиско лице задржаног обавештено о његовом лишењу слободе.