a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. новембра 2020. године ненајављену посету Полицијској управи за град Београд – седиште, ради праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији 2017. године. У извештају о посети НПМ је упутио пет препорука.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да се за складиштење и чување опојних материја користи контејнер који је посебно опремљен у ту сврху, планира се посебна просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама, и иницирана је набавка аудио и видео опреме за снимање разговора. Програмом стручног усавршавања за 2021. годину наставиће се са реализацијом семинара за све полицијске службенике који током предистражног поступка обављају разговоре са сведоцима, жртвама и осумњиченим.

Такође, сви извештаји Заштитника грађана у вези посета НПМ достављени су организационим јединицама Дирекције полиције на упознавање и поступање по препорукама. НПМ похваљује и чињеницу да руководиоци организационих јединица Дирекције кроз контролно-инструктивну делатност прате поступање полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима како би било обезбеђено да наводи о неадекватном и незаконитом поступању полицијских службеника буду предмет целисходног и објективног поступка чија порука је да ће овакво понашање бити санкционисано.