a

У периоду септембар – децембар 2020. године тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је посетио установе у којима се налазе малолетна страна лица без пратње:
• Центар за азил у Боговађи;
• Центар за азил у Сјеници;
• Интеграциона кућа Педро Арупе;
• Кућа Спаса;
• Центар за заштиту одојчади деце и омладине – Радна Јединица Дом Јован Јовановић Змај – Јединица за смештај малолетних миграната без пратње;
• Завод за васпитање деце и омладине Београд – Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља.

НПМ је у извештају описао услове смештаја у тим установама, активности које су на располагању малолетницима, обим здравствене заштите, постојеће процедуре – рачунајући и старатељску заштиту и указали на поједине случајеве неадекватног поступања. На основу налаза, НПМ је упутио препоруке Комесаријату за избеглице и миграције и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У одговору на упућене препоруке, Комесаријат је навео мере које предузима ради унапређења услова смештаја у центрима за азил у Боговађи и Сјеници, што укључује смештај, исхрану, одећу, обућу и друго, као и мотивисање малолетника корисника центара да одржавају хигијену. Такође, Комесаријат је детаљно известио о едукативним, информативним, креативним, окупационим и психосоцијалним активностима које су прилагођене малолетницима и које спроводе хуманитарне и међународне организације.

Министарство је обавестило НПМ о ангажовању теренских радника за подршку у раду локалним центрима за социјални рад, ангажовању професионалних старатеља ради јачања старатељске заштите, потом васпитача, преводилаца и других радника. Такође, Министарство ће кроз пројекте и из буџетских средстава наставити да подржава рад установа домског типа за смештај малолетних миграната без пратње и унапређује смештајне капацитете и људске и материјалне ресурсе ових установа. НПМ је обавештен о средствима која су до сада уложена, као и о планираним средствима за 2021. годину и повећању капацитета ових установа за око 30 одсто до краја године.