a

Ради праћења поступања према мигрантима на државној граници са Републиком Северном Македонијом, тим Заштитника грађана у обављању послова Нaционалног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у фебруару ове године посетио прихватне центре у Бујановцу и Прешеву, полицијске станице у Бујановцу и Прешеву, Регионални центар граничне полиције према Северној Македонији и Окружни затвор у Врању.

НПМ је у свом извештају указао на отежано спровођење реадмисије са Северном Македонијом, јер је током 2020. године Северној Македонији поднето 68 захтева за реадмисију исто толико лица и сви захтеви су одбијени. НПМ сматра да би у циљу стварања свих услова за законито управљање миграцијама, рачунајући и поступање према ирегуларним мигрантима, потребно подстаћи државе да у највећој мери сарађују. То свакако подразумева истрагу свих навода о кршењу људских права, али и сарадњу ради ефикасне борбе против незаконите миграције и успостављања брзе и делотворне процедуре и безбедног и уредног повратка миграната који не испуњавају услове за боравак у земљи.

Мали број миграната који се налази у прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. УНХЦР је редовно присутан у центрима за прихват и збрињавање миграната и обавља процену потреба сваког новопридошлог мигранта. Организације цивилног друштва такође имају активности у центрима. Након регистрације у полицијској станици, мигранти који су изразили намеру да траже азил се премештају у неки од центара за азил. Малолетницима без пратње се поставља привремени старатељ из локалног центра за социјални рад. Они неко време проводе у прихватном центру у који су се јавили, да би првом приликом били премештени у установу која је намењена за њих, где добијају и другог старатеља. Теренски радници центара за социјални рад Прешево и Бујановац су сваког радног дана присутни у прихватним центрима. НПМ је у свом Извештају похвалио чињеницу да се предузимају континуиране обуке полицијских службеника за поступање према рањивим категоријама лица.

 Прихватни центри су отвореног типа, дужина боравка миграната у центрима варира, они углавном покушавају да наставе пут, па ако не успеју, врате се или их полиција доведе из неформалних места боравка. Животни услови у центрима су углавном задовољавајући. НПМ је похвалио евидентирање ванредних догађаја у центрима и благовремено обавештавања полиције о ремећењу реда у центрима и препуштања поступања према изгредницима овлашћеним службеним лицима, што је све у складу са препорукама које је НПМ раније упућивао Комесаријату за избеглице и миграције. Поступајући по препоруци НПМ-а да се у Прихватном центру у Прешеву уредно води евиденција ванредних догађаја, Комесаријат за избеглице и миграције нас је обавестио да су до марта 2021. завршене обуке радно ангажованих у центрима и они су оспособљени да користе електронску базу података, која ће олакшати и убрзати систем пријављивања инцидената, правовременог одговора и контроле рада центара и запослених.

НПМ је добио више навода о противправном протеривању миграната, како из Србије тако и из осталих земаља. Када је у питању поступање службеника Републике Србије, ове наводе није било могуће даље проверити, а нико од миграната са којима је НПМ обавио разговоре није подносио притужбе, како би се случај незаконитог поступања према њима од стране полицијских службеника након уласка у земљу испитао. Без обзира на то, НПМ је указао на ове наводе са циљем да до таквог поступања не долази, а уколико се деси, да се обезбеди спровођење делотворне истраге, утврђивање индивидуалне одговорности и санкционисање одговорних полицијских службеника. Поступајући по препоруци НПМ-а да РЦГП Северна Македонија предузме мере како би се спречио било какав облик недозвољеног протеривања странаца из земље, Министарство унутрашњих послова нас је обавестило да је Извештај НПМ-а достављен свим ужим организационим јединицама РЦГП-а, са јасним налогом да поступају у складу са препоруком, односно у складу са законом, подзаконским актима, упутствима и инструкцијама, те да се предузму све неопходне мере ради спречавања тортуре и другог лошег поступања према мигрантима.