a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 1. априла и 14. маја 2021. године посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу ради праћења примене Правила Уједињених нација за поступање према затвореницама и примену ванзаводских мера према преступницама (тзв. Правила из Бангкока). О посети је сачињен извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према затвореницама.

КПЗ за жене у Пожаревцу и Управа за извршење кривичних санкција поступили су по свим препорукама Заштитника грађана, односно предузели су мере ради поступања по њима. Поступајући по препорукама обезбеђено је да лекар специјалиста неуропсихијатар чешће долази у Завод и Управи је достављен предлог за отварање радног места психијатра, ради запошљавања у стални радни однос. Новом систематизацијом радних места предвиђена су четири нова радна места за запошљавање службеника третмана. Даље, Завод је интерним процедурама регулисао претресе деце, уз обезбеђивање компетентности, професионалности и осетљивости и поштовање њиховог достојанства приликом претреса. Осуђеницама је омогућено да и током извршења дисциплинске мере упућивања у самицу остварују контакте са члановима породице. Такође, Завод је интерним процедурама предвидео да деца посетиоци простор у којем се обавља посета напусте пре осуђенице којој су дошли у посету, имајући у виду да крај посете може бити посебно тежак за децу и родитеље и да посматрање родитеља како одлази по наређењу затворског службеника може то додатно погоршати код деце.

КПЗ је предузео мере да се трудницама, дојиљама и осуђеницама са децом омогући учешће у радним и другим активностима које су прилагођене њиховим потребама и могућностима и Управи је доставио предлог да се систематизација радних места прошири радним местом васпитачице за јаслице, како би се створили услови за бригу о деци у одсуству непосредне мајчине бриге.

КПЗ је обавестио Заштитника грађана и да су кроз праћење посете НПМ-а, упознавање са Извештајем о посети и раду на отклањању уочених недостатака и унапређењу процеса извршења кривичних санкција према женама, запослени имали прилику да сагледају функционисање Завода са екстерне, неутралне, објективне и стручне стране, што процењују као корисно и неопходно да се и убудуће реализује.