a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је 8. јула 2021. године надзор над поступком принудног удаљења седам држављана Републике Турске - пет пунолетних мушкараца и једна жена са малолетним дететом. Они су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ и летом, за који су имали авионске карте, сами се вратили у земљу порекла. Са њима су у Прихватилишту за странце у Падинској Скели обављени разговори на околности поступања полицијских службеника, о условима у прихватилишту, припреми за удаљење и другом, извршен је увид у документацију која се о њима води у прихватилишту и од полицијских службеника прибављене информације о поступању према њима.

Сарадња са полицијским службеницима прихватилишта је као и до сада била веома професионална.