a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да би евидентирање проблема које медији имају на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја у јединствену платформу, коју израђује у договору са свим релевантним новинарским удружењима и синдикатима, омогућило овој институцији да уколико буде потребно иницира и измену постојећих прописа који регулишу ту област.

„Удружења или појединачни медији по питању суфинансирања медијских пројеката могу да траже од Министарства културе и информисања да изврши надзор по питању законитости и правилности поступка и одлука о додели средстава. Ако нису задовољни одговором министарства или ако не добију одговор у року од 30 дана тек тада могу да се обрате Заштитнику грађана. То је тренутно једини законски пут“, рекао је Пашалић.

Међутим, ако би сви проблеми око суфинансирања медијских садржаја били забележени у овој јединственој бази напада и притисака на новинаре, која је израђена по угледу на европску базу, то би убрзало реговање Заштитника грађана по питању ових и других проблема са којима се сусрећу новинари, рекао је Пашалић.

„Мислим да ћемо, уколико не дођемо до сагласја да имамо јединствену платформу и ако она што пре не буде почела да функционише, изгубити драгоцено време. Пре свега, у бржем реаговању Заштитника грађана на околности да медији, било локални било национални, нису задовољни начином на који је извршен поступак доделе средстава за суфинансирање. А то је онда довољан разлог да Заштитник грађана иницира измену прописа“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је још једном позвао сва новинарска удружења која су потписала споразум о изради јединствене платформе да што пре доставе податке и нагласио да ће та база омогућити да се утврде грешке у начину рада и пропусти који се понављају у дужем временском периоду што ће омогућити иницирање измене прописа или, ако буде потребно, доношење новог закона.

„Нећу одустати од израде јединствене платформе без обзира што по мом виђењу, уношење података у њу иде релативно споро. Овом приликом вас молим да окупимо све те податке и да пратећи такве појаве можемо јавно да укажемо да нешто није у складу са законом или да се показало као неделотворно и да кренемо у измене закона“, рекао је Пашалић на конференцији „Пројектно суфинансирање медијских садржаја – предности и недостаци“, коју је организовало удружење „Локал прес“.