a

b_300_0_16777215_00_images_20210615Policija.jpegТим НПМ-a обавио је 10. јуна 2021. године ненајављену посету ПС Лебане, а истог дана и ненајављену ноћну посету седишту ПУ Лесковац у којој се налазе реновиране просторије за задржавање лица.

Током ових посета, НПМ је наставио са својим активностима које су везане за праћење начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Пре обављања посета наведеним полицијским станицама тим НПМ-a је у Окружном затвору у Лесковцу разговарао са свим лицима која су се на дан посете налазила у Одељењу притвора, као и са једним лицем које се налазило на задржавању у кривичном поступку о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Професионално поступање свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.