a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а поново је 17. маја 2021. године посетио Васпитно-поправни дом у Крушевцу. Ова посета је била ненајављена и обављена је како би тим НПМ проверио да ли су штићеници са којима је су обављени ненадзирани разговори током претходне посете, која је реализована 22. априла 2021. године, због тога трпели било какве последице. На основу обављених разговора, са задовољством се може констатовати да штићеници Дома нису имали никакве негативне последице због тога што су разговарали насамо са тимом НПМ о поступању према њима током извршења васпитне мере.

У тиму за посету је, поред представника Заштитника грађана, био и лекар специјалиста психијатрије.