a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у јануару 2021. године Казнено-поправио завод у Ћуприји, у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака о посети Републици Србији из 2017. године. У Извештају су садржани и налази о начину поступања по препорукама CPT-а, док је тим НПМ-а упутио своје препоруке ради отклањања уочених недостатака и унапређења поступања.

Поступајући по препорукама КПЗ Ћуприја je предузео мере да припадници Службе за обезбеђење не носе гумене палице на видљив начин у просторијама Одељења притвора. Такође, први лекарски прегледи лица лишених слободе ће увек обухватати визуелни преглед комплетног тела лица и лекари ће у извештајима о обављеним лекарским прегледима детаљно документовати уочене повреде, без обзира да ли су оне уочене на пријему или током боравка у Заводу. У случају да су повреде уочене на пријему, од лица се неће тражити да изјаву о начину настанка повреда дају у присуству полицијских службеника који су их довели у Завод. Тим је обавештен да су предузете одређене мере да се изврши замена дотрајалих санитарних инсталација у Одељењу притвора, али и да поступање по овој препоруци зависи од новчаних средстава.

Уједно, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила да је половином марта ове године у Службу за обезбеђење примљено 5 командира - приправника и да је новом систематизацијом радних места предвиђено радно место за једног лекара опште праксе и једног медицинског техничара. Такође, специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога се за сада примењује само у појединим заводима, а у осталим тек након што запослени прођу обуку за његову примену. Према наводима из одговора Управе, обука је била планирана за март 2020. године, али је одложена због епидемије и биће реализована када се епидемијска ситуација стабилизује.