a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавио је у фебруару 2021. године контролну посету Окружном затвору у Зрењанину ради праћења поступања по препорукама које су упућене у претходном извештају о посети из 2018. године.

Поступајући по препорукама НПМ-а које су садржане у последњем извештају, ОЗ Зрењанин је лицима лишеним слободе обезбедио воће у исхрани и обавестио НПМ да ће издвајати лица из редовног режима извршења казне само на основу одговарајуће одлуке, као и да ће водити рачуна да лекар свакодневно посећује и контролише психофизичко стање лица у усамљењу или на извршењу самице.

Имајући у виду да је НПМ констатовао пренасељеност Одељења притвора и уочио да се поједина лица налазе у притвору у дужем временском периоду, Извештај о посети је достављен и Вишем суду у Зрењанину, како би овај суд и основни судови на његовом подручју имали у виду наведене чињенице приликом одређивања мере притвора. Истовремено, ОЗ Зрењанин је обавестио НПМ да ће у складу са потребама и могућностима, као и заинтересованошћу притворених лица, пронаћи начина за њихово упошљавање и организовање других сврсисходних активности.