a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у јануару 2021. године Окружни затвор у Новом Саду у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака о посети Републици Србији из 2017. године.

У одговору ОЗ Нови Сад на препоруке из Извештаја НПМ-а наведено је да је ради одржавања адекватних хигијенских услова смештаја Одељења притвора, замењено 36 душека и да је у току набавка нове количине из интерне производње. Врши се замена дотрајалих санитарних уређаја и редовно спроводе дезинскеција и дератизација. У протеклом периоду Завод је обезбедио средства за израду пројектне документације за нову притворску јединицу, већих капацитета, која ће испуњавати све прописане стандарде.

Притворена лица су била радно ангажована на радовима у Одељењу притвора (кречење, замена расвете, вентилације и намештаја), одржавању заједничких просторија, сервирању оброка, дељењу пакета и поште, као и у заводској библиотеци приликом издавања књига. Додатно су притворенице ангажоване на уређењу екстеријера и ентеријера, а омогућено им је и да се баве хортикултуром. Обезбеђено је информисање путем ТВ и радио програма, дневне и недељне штампе, као и коришћење књига из библиотеке, спортске активности и одлазак у затворску цркву. Најављено је да ће приликом изградње нове притворске јединице спортске активности заузети значајно место.

У одговору ОЗ је наведено да је реорганизован рад Службе за здравствену заштиту, како би први преглед новопримљених лица био обављен у року од 24 часа од пријема у Завод. Припадници Службе за обезбеђење и друго немедицинско особље присуствују прегледима једино по захтеву лекара, о чему се води евиденција. Од стране Управе за извршење кривичних санкција достављени су стандардизовани обрасци за регистровање повреда, са шемом тела.

Предузете су мере ради додатног упошљавања извршилаца у службама, примљено је 11 приправника у Службу за обезбеђење, а у процедури је расписивање конкурса за још 2 медицинска техничара.

Имајући у виду да је НПМ констатовао пренасељеност Одељења притвора и уочио да се поједина лица налазе у притвору у дужем временском периоду, Извештај о посети је достављен и Вишем суду у Новом Саду, како би тај орган и основни судови на том подручју имали у виду наведене чињенице приликом одређивања мере притвора.