a

b_300_0_16777215_00_images_IMG_0290_result.jpegЗаштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је почетком априла посету Дому за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић” у Стамници, како би испитао поступање према лицима са менталним и интелектуалним потешкоћама у време пандемије болести КОВИД-19, посебно у погледу њихове здравствене, правне и третманске заштите, као и могућности изласка из установе и остваривања контаката са породицом и пријатељима.

b_300_0_16777215_00_images_IMG_0293_result.jpegУ тиму је поред запослених из Заштитника грађана била и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатар
Тим је разговарао са руководством установе и запосленима о начину остваривања и поштовања основних права корисника у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите корисника. Пружене су тражене информације и извршен увид у релевантну документацију. Разговори са појединим корисницима су обављени у дворишту Установе.

О посети ће бити сачињен извештај.