a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у периоду од октобра до децембра 2020. године седиште ПУ за град Београд и више полицијских станица, ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима у вези са поштовањем основних права: права на приступ адвокату и лекару, права да се блиска особа обавести о лишењу слободе и упознавање са правима. У Одељењу притвора ОЗ Београд тим НПМ-а је разговарао са више притвореника који су у претходном периоду примљени у Завод на околности поступања полиције.

О посети је сачињен Извештај са пет препорука ПУ за град Београд, које се односе на унапређење поступања у погледу обавештавања задржаних лица о њиховим правима и вођења документације о задржавању, обавештења блиске особе, начина обављања лекарских прегледа, обезбеђивања постељине и одговарајуће исхране.

Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да је начелник ПУ за град Београд депешом пренео препоруке свим посећеним полицијским станицама и наложио да са њима упознају све полицијске службенике и предузму активности ради њихове примене. Полицијске станице су, како се наводи у акту органа, одговориле да су упознате са препорукама и да у потпуности поступају по њима.