a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је 2. априла 2021. године касарну ''Генерал Павле Јуришић – Штурм'' у Пожаревцу. Циљ посете је био праћење поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посетама војним објектима Војске Србије које су реализоване у 2019. години, када је, између осталог, обављена прва посета касарни у Пожаревцу. У том периоду је извршена адаптација просторије за извршење дисциплинске санкције забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту. Извештај о посетама војним објектима достављен је Војсци Републике Србије у јуну 2020. године.

Како су радови у међувремену завршени, током прошлонедељне посете проверавани су материјални и други услови за боравак санкционисаних војника у просторији. Такође, од команданта касарне и других војних старешина добијене су информације о начину на који су препоруке НПМ-а прихваћене и имплементиране.

Сарадња представника тима НПМ-а са припадницима Војске РС била је на веома високом нивоу.