a

Заштитник грађана је после сазнања из медија да се у близини Ковилова налази депонија угинулих животиња и да ни после пријава надлежна инспекција није реаговала месец дана, по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да га, имајући у виду могућност здравствене и еколошке угроженост грађана и животне средине, што пре а најкасније у року од 15 дана обавести о свим предузетим активностима у конкретном случају и достави релевантну документацију.