a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 25. марта 2021. године контролну посету Казнено-поправном заводу у Сомбору у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у децембру 2018. године. У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и представници Покрајинског омбудсмана као и доктор специјалиста судске медицине.

Тим НПМ је разговарао са управником Завода и руководиоцима надлежних служби, обишао смештајне капацитете: просторије за смештај лица лишених слободе, просторе за шетњу, просторије за посете, просторије за пружање здравствене заштите и сл. НПМ је током посете посебну пажњу посветио начину обављања првог лекарског прегледа при пријему у завод, извршен је увид у извештаје о употреби мера принуде и обављени су ненадзирани разговори са појединим осуђеним лицима.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења.

Професионално поступање руководства и свих службеника завода током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.