a

Заштитник грађана изражава забринутост да би учестале нетачне и нестручне тврдње разних удружења грађана о раду ове независне државне институције, од којих се последња односи на неблаговремену предају Годишњег извештаја Заштитника грађана Народној скупштини Републике Србије, могле утицати на пад поверења грађана у рад тих удружења и јавно довести у питање њихов кредибилитет.

„Иницијатива 'Отворени парламент', коју спроводи удружење грађана Центар за истраживање, транспарентност и одговорност ЦРТА, објавила је на својим налозима на друштвеним мрежама да су извештаји све три независне државне институције за 2020. годину пристигли у Народну скупштину али да је извештај Заштитника грађана каснио два дана. Ова паушална тврдња, изнета без икаквог утемељења, показује елементарно непознавање законских процедура“, сматра Пашалић.

Пашалић је као нетачне одбацио тврдње о кашњењу извештаја и истакао да је Годишњи извештај Заштитника грађана за 2020. годину Народној скупштини Републике Србије достављен препорученом поштом последњег дана законског рока, 15. марта 2021. године.

„Чак и летимично бачен поглед на члан 81 став 2 Закона о општем управном поступку подсетио би сваког ко иоле познаје тај акт да се као дан пријема поднеска сматра дан када је поднесак предат поштанском оператору уколико је поднесак предат препорученом поштом. Забринут сам да би својим нестручним и паушалним тумачењима која нису заснована на чињеницама ова удружења грађана могла да уруше свој кредибилитет у јавности јер са многима од њих сарађујемо“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана сматра да неосноване и нестручне тврдње удружења грађана, која се декларишу да штите људска права, могу довести грађане у заблуду и позива удружење грађана ЦРТА да исправи нетачне тврдње изнете на својим налозима на друштеним мрежама Фејсбук и Твитер како би јавност била објективно и тачно информисана.

Пашалић још једном апелује на све учеснике у јавном животу да тачно, проверено и аргументовано реагују на процесе и појаве у нашем друштву, а да своју стручност и знање користе за добробит и побољшање живота свих грађана Републике Србије.